TEN ÇAMAŞIR SANAYİ A.Ş. GÜÇLENDİRME İŞLERİ

4 katlı 10.000 m² fabrika binasının zemin sondajı ve temel etütleri, korozyon tahkiki, beton çekici okumaları ve mukavemeti tayini, betonarme donatısı gözlem ve profometre okumaları, mevcut yapının depreme dayanım gücünün irdelenmesi ile güçlendirme projesi hazırlanması ve uygulanması.