İZMİT RIHTIM VE MARİNA İNŞAATI

Şehrin İzmit Körfezi boyunca uzanan kıyı kısmı bataklık durumundadır. Kıyının kuzeydoğu kesiminde 100 metre, doğu kesiminde 500 metre açığa kadar deniz derinliği bir metreyi bulmamaktadır. Gelgit nedeniyle deniz seviyesinde meydana gelen 80 santimetrelik kot farkı zaman zaman bataklığı suyun üstüne çıkarmakta ve çevreye kötü kokuların yayılmasına neden olmaktadır.

Kıyının yeniden kazanılması için bataklığın kazınarak başka yere nakledilmesi (Tarama) veya denizin iki metre derinlikteki kesiminden kazıklı betonarme perde duvar geçirerek arkasına toprak dolgu yapılması seçenekleri irdelendi. Bataklık malzemesinin Marmara Denizi’nin derin kısımlarına atılması Çevre Bakanlığı’nca kabul edilmediğinden ve bataklığın başka bir yere naklinin de çok pahalı bir seçim olması nedeniyle ikinci seçeneğin uygulamasına gidildi.

Kazıklı perde duvar 21 veya 32 metre uzunlukta sekizgen betonarme kazıklarla oluşturulmustur. Birbirine geçecek şekilde üretilen bu kazıklar bitişik nizamda çakılarak 20-25 m. derinliğe kadar inen yumuşak kil katmanlarının yapılacak üst dolgular sonucunda fırtlayarak deniz tarafı perde duvar ötesine yayılması önlenmiştir. Her üç perde kazığına iki düşey mahmuz ve bir adet 1/5 eğimli destek kazıkları ilave olarak çakılmıştır. Kazıklı perde duvarın her iki tarafına teknik raporlar doğrultusunda uygun malzeme ile ön dolgu yapılmıştır.

İnşaat bitiminde, denizin iki metre derinlikteki kısmından geçen bu kazıklı perde sayesinde deniz trafiğinin daha emniyetli hale gelmesinin yanında, deniz canlanmış ve dalgaların sağladığı oksijen ile denizde hayat tekrar başlamıştır.

Marina projesinin, birinci ve ikinci safhalarında, 155’er tekneden toplam 310 teknelik kapasitesi vardır. Proje 140 teknelik bakım, onarım ve mevsimlik çekek alanını da içermektedir. Birinci kısım ihale marina ana ve ara iskeleleri ile 780 m’lik rıhtım betonarme perde inşaatını kapsamakta olup, marinanın makina, ekipman, elektro-mekanik imalat ve yardımcı tesisleri ihale dışında kalmıştır.